Persondata- og cookiepolitik

Cura Management A/S behandler oplysninger om nuværende og potentielle klienter, samarbejdspartnere, leverandører og besøgende på vores hjemmeside samt andre, der kontakter os.

Hos Cura Management prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne persondata- og cookiepolitik (”Persondatapolitik”).

Politikken gælder fra den 15. august 2019. Vi forbeholder os at ændre Persondatapolitikken, hvilket vi vil informere brugere om på vores hjemmeside.

Vi redegør nedenfor for, hvordan vi anvender disse personoplysninger.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Cura Management er dataansvarlig for dine personoplysninger. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger

Cura Management A/S
Rosenborggade 15
DK-1130 København K
CVR-nr.: 27 93 16 50
E-mail: info@curamanagement.dk

2. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige som led i vores samarbejde med nuværende eller potentielle klienter, lejere og leverandører. Vi er i den forbindelse berettiget til at indsamle og behandle personoplysninger i form af kontaktoplysninger om kontaktpersoner hos samarbejdspartnere som led i vores forretningsmæssige aktiviteter.

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type personoplysninger om dig, der er relevante for os. Vi bruger ikke flere personoplysninger, end dem, der er relevante til det konkrete formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde det fastsatte formål.

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores tjenester er afhængige af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1 til at meddele os dine ændringer.

3. Behandling af personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine persondata i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Behandlingen sker, når vi har brug for at:

 •  Administrere din relation til os som klient mv.
 •  Forbedre vores tjenester
 • Tilpasse af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Føre statistik

Du kan læse om de enkelte tjenester i det følgende. Vi bestræber os altid på at overholde de generelle principper, som er beskrevet efter de enkelte tjenester.

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

a) Udarbejdelse og administration af lejekontrakter med henblik på at

 • Kunne levere de ydelser, som Cura Management skal levere til dig som lejer,
 • opfylde Cura Managements kontraktlige og juridiske forpligtelser som udlejer og/eller
 • overholde og opfylde generelle juridiske forpligtelser.

b) Mailkorrespondance

 • Vi anvender personoplysninger om dig for at levere vores tjenester til dig, forbedre vores service og sikre kvalitet i vores tjenester og vores kontakt med dig. De persondata, vi anvender, omfatter navnlig- Almindelige persondata i form af navn og kontaktoplysninger
  - Andre oplysninger, der indgår i henvendelser til os, klager, feedback m.v.

c) Afgivelse og modtagelse af ordrer

 •  Vi behandler personoplysninger i forbindelse med afgivelse og modtagelse af ordrer til driften af vores forretning.

d) Fakturering og udarbejdelse af regnskaber

 • Vi behandler personoplysninger i forbindelse med fakturering, opkrævning og lignende.

f) Brug af hjemmeside uden tilmelding til tjenester

 • Det er muligt for dig at anvende hjemmesiden uden, at vi indsamler oplysninger om dig som beskrevet i de følgende afsnit. Du skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden anvender cookies, hvorfor en deaktivering heraf kan nedsætte vores hjemmesides funktionalitet. Du kan læse mere om cookies nedenfor i afsnit 6.

4. Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for Cura Managements behandling af lejere, samarbejdspartnere og kunders personoplysninger til ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandlingen er nødvendig for at

 • opfylde aftalen med modparten (lejer, kunde og lignende), herunder Cura Managements forretningsbetingelser, eller anden kontrakt, som du er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakten (fx lejekontrakt),
 • overholde en juridisk forpligtelse, som Cura Management er underlagt efter lovgivningen, samt
 • for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Henvendelser til os
Hvis du henvender dig til os, behandler vi de oplysninger, der nødvendige for at varetage henvendelsen, klagen m.v.

Retsgrundlaget herfor vil være vores legitime interesser i kundeservice samt evt. at fastslå, udøve og forsvare mod retskrav, idet vi i hvert konkret tilfælde vil vurdere, om vores legitime interesser i at indlede et kundeforhold overstiger dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger.

Leverandører og samarbejdspartnere

Vi kan indsamle personoplysninger ift. leverandører og samarbejdspartnere, herunder navnlig kontaktoplysninger for kontaktpersoner m.m. Oplysningerne vil hovedsagelig være navn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Retsgrundlaget herfor vil være vores legitime interesser, idet vi i hvert konkret tilfælde vil vurdere, om vores legitime interesser i at registrere personoplysningerne overstiger den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger.

5. Hvilke personoplysninger behandler vi?

De fleste personoplysninger vil blive indsamlet fra kunden (lejeren, samarbejdspartnere, osv.) selv. Disse oplysninger vil som regel være:

 •  Generelle kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, mailadresse, telefonnummer
 •  Fødselsdato
 • CPR-nr.
 • Billedlegitimation og kontaktoplysninger, når dette er begrundet i hvidvasklovgivning.
 • De relevante oplysninger, der er nødvendige for, at pågældende kontrakt kan opfyldes (fx lejekontrakten).

6. Cookies

Vi anvender cookies til at indsamle oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold på hjemmesiden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledningen nedenfor) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvad er cookies?

Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Blokerer eller sletter du vores cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hvilke cookies bliver sat?

Vi bruger systemer fra Google Analytics og Google User Content. Cookiens levetid er op til 2 år. Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du gøre det her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookien fra Doubleclick lagrer ingen personlige oplysninger. Cookien bruges til at indsamle viden, der segmenterer din adfærd i forhold til din formodede alder, køn og interesser. Cookien bruges i Googles annoncenetværk til at målrette annoncering ud fra, hvad der er relevant for dig som bruger. Cookiens levetid er 2 år.

Du kan administrere de annoncer, der leveres til dig på baggrund af Googles netværk her: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=dk

Ud over ovenstående cookies bruges en række tredjepartsservices. Disse services bruger til tider også cookies. Du kan vælge at afvise tredjepart-cookies i din browser som tidligere beskrevet.

7. Videregivelse til andre dataansvarlige

Vi kan videregive personoplysninger til tredjeparter, såsom samarbejdspartnere, myndigheder, domstole eller lignende. Dette sker kun, hvis det er nødvendigt for at opfylde eller som led i vores aftale med dig (fx lejekontrakten), eller hvor dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller andet bindende retsgrundlag.

8. Brug af databehandlere

Dine personoplysninger overlades til leverandører, som leverer ydelser på vegne af os efter instruktion og kontrol. Vi anvender leverandører indenfor ejendomsadministration, hosting og lønsystemer.

Vi benytter kun databehandlere, som giver de nødvendige garantier for at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen vil overholde relevante krav i gældende databeskyttelseslovgivning, inkl. beskyttelsen af den registreredes rettigheder.

9. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Vi opbevarer personoplysninger, som vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare, f.eks. som følge af bogføringslovgivningen.

Sletning vil som udgangspunkt ske fem år efter udgangen af det år, hvor oplysningerne er registreret eller sidst behandlet afhængig af formålet med registreringen og behandlingen af oplysningen.

Bogføringsoplysninger vil blive opbevaret 5 år efter udgangen af det pågældende regnskabsår.

Personoplysninger om jobansøgere, der ikke bliver tilbudt ansættelse, slettes hurtigst muligt og som udgangspunkt senest 6 måneder efter afslag, medmindre jobansøgeren har givet samtykke til længere opbevaring.

For så vidt angår personoplysninger til brug for Feriekonto vil formålet med opbevaringen af personoplysninger udløbe efter 3 år.

10. Sikkerhed

Vi passer på dine personoplysninger. Det gør vi for at undgå, at de utilsigtet eller uautoriseret går tabt, ændres, videregives eller offentliggøres, og/eller uvedkommende får adgang til dem. Derfor har vi implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vi bestræber os således altid på at beskytte fortroligheden og integriteten af dine personoplysninger.

11. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til
a) at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig (dog med visse lovbestemte undtagelser)
b) at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger
c) at få opdateret, berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger efter reglerne herom
d) at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål, kan du benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1.

12. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via telefon eller e-mail som ovenfor anført.

Du har også ret til at klage til den relevante tilsynsmyndighed. I Danmark er det Datatilsynet www.datatilsynet.dk