Reporting

Finance Reporting

Vi laver individuel finansiel rapportering i høj kvalitet efter aftale med den enkelte klient.

Vores rapportering opfylder gældende IFRS standarder og tilpasses den enkelte klients specifikke behov.

Rapporteringen sker måneds- eller kvartalsvis i elektronisk form og suppleres af rapporteringsmøder med klienten.

Asset Management Reporting

Vi rapporterer måneds- eller kvartalsvis detaljeret på asset management status for de enkelte ejendomme, herunder:

  • Udlejning
  • Kontraktforhold
  • Værdiansættelse
  • Forslag til udvikling og optimering

Vores elektroniske rapportering suppleres af måneds- eller kvartalsmøder med klienten.