Property Management

Vi tilbyder professionel full-service Property Management af erhvervs- og boligejendomme for både danske og udenlandske klienter.

Vores store brancheerfaring og høje standarder sikrer vores klienter en effektiv håndtering og optimering af deres ejendomme, og som medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark har vi forpligtet os til at overholde foreningens etiske normer.  Desuden er vi omfattet af en professionel ansvarsforsikring.

Udlejning

 • Udformning og forhandling af erhvervs- og boliglejekontrakter for både førstegangsudlejning og genudlejning
 • Proaktiv minimering af tomgang og dermed sikring af det bedst mulige cash flow på ejendommene

Administration

 • Rettidig og korrekt lejeopkrævning, herunder beregning og varsling af lejereguleringer
 • Håndtering af restancer
 • Vand-, el-, varme- og andre forbrugsregnskaber
 • Al kontakt til lejere, myndigheder og samarbejdspartnere

Drift

 • Løbende drift og vedligeholdelse samt servicering af lejere
 • Håndtering af ind- og udflytninger
 • Registrering af ejendommens stand
 • Planlægning, budgettering og udførelse af langsigtet vedligeholdelse
 • Planlægning og udførelse af byggeopgaver