Persondatapolitik

Hos Cura Management prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

Som en del af vores forretningsaktiviteter registrerer og behandler vi personoplysninger om kontaktpersoner hos klienter, lejere og leverandører.

Vi redegør nedenfor for, hvordan vi anvender disse personlige oplysninger.

K1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Cura Management A/S, CVR 27 93 16 50, er dataansvarlig for dine personoplysninger. Cura Management har adresse på Philip Heymans Allé 29, 1. th., 2900 Hellerup.

2. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige som led i vores samarbejde med klienter, lejere og leverandører. Vi er i den forbindelse berettiget til at indsamle og behandle personoplysninger i form af kontaktoplysninger om kontaktpersoner hos samarbejdspartnere som led i vores forretningsmæssige aktiviteter.

3. Anvendelse af personoplysninger

Kontaktoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

  • Udarbejdelse og administration af lejekontrakter
  • Kontaktpersoner i andre kontrakter
  • Mailkorrespondance
  • Afgivelse og modtagelse af ordrer
  • Fakturering og udarbejdelse af regnskaber

4. Videregivelse til andre dataansvarlige

Vi videregiver personoplysninger, hvor dette er påkrævet i henhold til lovgivningen.

5. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til vores samarbejdspartnere, som leverer ydelser på vegne af os efter instruktion og kontrol i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse.

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Sletning vil som udgangspunkt ske fem år efter udgangen af det år, hvor oplysningerne er registreret eller sidst behandlet afhængig af formålet med registreringen og behandlingen af oplysningen.

7. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til sikkerhedsmæssige standarder. Vi bestræber os således på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

8. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til

  • at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig (dog med visse lovbestemte undtagelser)
  • at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger
  • at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom
  • at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på 70 27 17 88 eller info@curamanagement.dk

9. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du ligeledes kontakte os på 70 27 17 88 eller info@curamanagement.dk

10. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via telefon eller e-mail som ovenfor anført.

Du kan også kontakte os på vores adresse Philip Heymans Allé 29, 1. th.,  2900 Hellerup.